Τίγρητος 8
Ζωγράφου 15772
211 1177325
211 1177325
info@dixori.com