Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

posted in: Uncategorised | 0

Μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο με σκοπό να τον ευχαριστήσουν για όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα για το χωριό μας, εξέφρασε την πρόθεση του να χρηματοδοτήσει τη μελέτη με ποσό ύψους 10.000 € για τη βελτίωση του υδροδοτικού δικτύου του χωριού μας.