Πρόσκληση σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

posted in: Uncategorised | 0

Πρόσκληση σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Με την από 5/10/2021 απόφαση του το Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΧΩΡΙΤΩΝ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1936» που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής, οδός Τίγρητος αρ.8, σύμφωνα με άρθρα 14, 16, 24 και 25 του Καταστατικού, »  προσκαλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στις εργασίες  της  Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης  στις 14 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 στο χώρο του ΡΥΘΜΟΥ HALL του Δημοτικού αναψυκτήριου Ζωγράφου (Μ. Αλεξάνδρου 23 Άλσος Γουδί 15773 ) . Κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

 1.Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και διαπίστωση απαρτίας.

 2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

 3.Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της περιόδου 1/1/2021-14/11/2021. Υποβολή  απολογισμού διαχείρισης  εσόδων και         εξόδων που πραγματοποίησε  το  Δ.Σ.   τη περίοδο 1/1/2021- 14/11/2021 .

 4.Υποβολή   της  έκθεσης   ελέγχου   της   Εξελεγκτικής  Επιτροπής   για  τις    διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. την περίοδο 1/1/2021 – 14/11/2021 .

 5.Προτάσεις και επερωτήσεις προς το Δ.Σ.

 6.Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της περιόδου 1/1/2021-14/11/2021.

    Έγκριση απολογισμού διαχείρισης εσόδων και  εξόδων που πραγματοποίησε  το  Δ.Σ.   τη περίοδο 1/1/2021- 14/11/2021

    Έγκριση  της  έκθεσης   ελέγχου   της   Εξελεγκτικής  Επιτροπής   για  τις    διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. την περίοδο 1/1/2021 – 14/11/2021 .

 7.Προγραμματισμός δραστηριότητας του Δ.Σ. για το έτος 2022. Έγκριση προυπολογισμού εσόδων και εξόδων που προβλέπονται να γίνουν κατά το έτος 2022 .

 8. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε οικονομική και διοικητική ευθύνη για ολόκληρη τη θητεία τους.

 9. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για διεξαγωγή των αρχαιρεσιών την 21 Νοεμβρίου 2021.

10. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου  Δ.Σ. και  Ε.Ε.

                                                         Ζωγράφου 5 Οκτωβρίου 2021

             Ο Πρόεδρος                                                                                      Η Γ. Γραμματέας

             Γ. Βλαχογιάννης                                                                                Σ.Αρβανίτη