ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 / Σύνθεση Νέου Δ.Σ. Συλλόγου

posted in: Uncategorised | 0
Σας ανακοινώνουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διχωριτών ≪Η Αγία Παρασκευή 1936≫, ύστερα από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, και μετά την πρώτη συνεδρίαση των νέων μελών, που έλαβε χώρα στα γραφεία του Συλλόγου την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο (2019 – 2021)
Πρόεδρος: Βλαχογιάννης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Α’: Αλούπης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Β’: Χανακούλας Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: Αρβανίτη Σταυρούλα
Ειδικός Γραμματέας: Αλεξίου Αθανάσιος
Ταμίας: Τσιαπαρίκος Κωνσταντίνος
Έφορος: Οικονομόπουλος Κοσμάς
Α’ Μέλος: Κουτσόπουλος Δημήτριος
Β’ Μέλος: Αλούπης Βασίλειος*
* Κατόπιν αποχωρήσεως της κ. Κουτσόπουλου Μαρίνας από τη θέση του Β´ Μέλους.