ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / Σύνθεση Νέου Δ.Σ Συλλόγου

posted in: Uncategorised | 0

Αγαπητοί Συγχωριανοί,

σας ανακοινώνουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διχωριτών ≪Η Αγία Παρασκευή 1936≫ ύστερα από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018, και μετά την πρώτη συνεδρίαση των νέων μελών, που έλαβε χώρα στα γραφεία του Συλλόγου την 14η Φεβρουαρίου 2018:

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο (2018 – 2020)

Πρόεδρος: Αδαμόπουλος Τάκης

Αντιπρόεδρος Α’: Κουτσοπούλου Μαρίνα

Αντιπρόεδρος Β’: Αλούπης Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας: Σιώκος Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας: Τσαπαρίκου Ευφροσύνη

Ταμίας: Ξύκη Παρασκευή

Έφορος: Καραΐνδρος Ιωάννης

Α’ Μέλος: Αλούπης Ιωάννης

Β’ Μέλος: Βλαχογιάννης Γεώργιος

 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου