ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / Έκτακτη Γενική Συνέλευση 17.08.2016

posted in: Νέα | 0

Ενημερώνουμε τους συγχωριανούς μας ότι ο Σύλλογος πρόκειται να προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την αλλαγή άρθρων του καταστατικού.
Η Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Διχωρίου στις 17.08.2016 και ώρα 11:00 το πρωί.

Οι αλλαγές / μεταβολές που προτείνονται είναι οι κάτωθι:

Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ.
Προτείνεται ο ακριβής προσδιορισμός της Διεύθυνσης της Έδρας του  Συλλόγου και συγκεκριμένα της περιοχής. Η μεταβολή αφορά αλλαγή της περιοχής από Αθήνα σε Ζωγράφου.

Άρθρο 5. ΠΟΡΟΙ.
Προτείνεται προσθήκη που να αναφέρει ρητά την διαδικασία βάση της οποίας το ΔΣ θα μπορεί να διαθέτει προς ενοικίαση περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Η διαδικασία που προτείνεται είναι η εξής: 

– Tο Δ.Σ. καθορίζει και αναρτά στα γραφεία του Συλλόγου, στην εφημερίδα του κλπ. τα κριτήρια και τους όρους εκείνους (Ποιοτικούς, Οικονομικούς και Χρονικούς) βάση των οποίων θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός.
– Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν με κλειστές προσφορές.
– Οι προσφορές θα ανοίγονται και θα αξιολογούνται ως προς την ορθότητά τους παρουσία των συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν.
– Το Δ.Σ. θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει βάση των κριτηρίων για την καλύτερη προσφορά.
– Ο διαγωνισμός θα θεωρείται έγκυρος ακόμα και αν υπάρχει μία και μόνο προσφορά.

Άρθρο 6. ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Προτείνεται η μεταβολή του ποσού των 100.000 δρχ. σε 3.000 € .

Άρθρο 7.1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Προτείνεται προσθήκη στον ορισμό των Τακτικών Μελών, με την οποία  ασχέτως της καταγωγής θα μπορούν να γίνονται Τακτικά Μέλη και όσοι  “ή είναι δημότες Τ.Δ. Διχωρίου ή έχουν ιδιοκτησία (γη ή σπίτι) στην Τ.Δ. Διχωρίου”, οι σύζυγοί τους και τα παιδιά αυτών.

Άρθρο 25.6 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προτείνεται η μεταβολή των αρμοδιοτήτων της Εφορευτικής Επιτροπής ώστε να έχει την αρμοδιότητα να αποδέχεται την εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων Τακτικών Μελών προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου την ημέρα των Αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί επιπλέον μεταβολές ή εξηγήσεις θα πρέπει να  επικοινωνήσει με το Δ.Σ. του συλλόγου.