Προκήρυξη Δημοπρασίας Καταστήματος Διχωρίου

posted in: Νέα | 0

Στις 17 Απριλίου 2015, τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με το καταστατικό, στα γραφεία του Συλλόγου μας Τίγρητος 8 η Προκήρυξη για τη Δημοπρασία του καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού μας.

Όπως μπορείτε να δείτε και στην επιστολή παρακάτω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην Πρόεδρο του Συλλόγου Μαρίνα Κουτσοπούλου κλειστές προσφορές έως τις 5 Μαίου 2015.

 

Οι προσφορές θα ανοίξουν και θα διεξαχθεί η δημοπρασία στις 7 Μαίου και ώρα 19:30 στα γραφεία του Συλλόγου.

untitled1