Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας

posted in: Νέα | 0
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά τις εκλογές στις 14/01/2012 η Ομοσπονδία Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας συγκροτήθηκ σε σώμα. Το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι :
Πρόεδρος Αλούπης Δημήτριος – Διχώρι
Αντιπρόεδρος Α’ Τρίγκας Ιωάννης – Διακόπι
Αντιπρόεδρος Β’ Κωσταντινιδης Ευστάθιος – Περιβόλι
Γεν. Γραμματέας Αλβέρτος Γεώργιος – Αλποχώρι
Ειδ. Γραμματέας Κοντός Αθανάσιος – Κερασιά
Ταμίας Τσαγκρινού Μαρία – Δάφνος
Δημ. Σχέσεις Λάζος Παναγιώτης – Κάλλιο
Μέλη Μαυραγάννης Ιωάννης – Αρτοτίνα

Νικολόπουλος Γεώργιος – Ζοριανό

Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος – Κλήμα

Ανέστος Γεώργιος – Κόκκινος

Μάρκος Λάμπρος – Κονιάκος

Τσατούχας Κωνσταντίνος – Κουπάκι

Καννέλος Λεωνίδας – Κριάτσι

Σαϊτης Κωνσταντίνος – Κροκύλειο

Παπαγεωργίου Γεώργιος – Πενταγιοί

Χαραλαμπόπουλος Δήμος – Τρίστενο

Κοντιλέλου Φρονίστα Γεωργία – Ψηλό Χωριό