Ασφαλτόστρωση εσωτερικού δρόμου

posted in: Uncategorised | 0

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του εσωτερικού δρόμου στο χωριό μας, από του Μαλά το ρέμα μέχρι το κάτω χωριό.Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο Βασίλειο Νικολέτο για την ουσιαστική συμβολή του καθώς και τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Κουτσόπουλο Δημήτριο που επί δεκαήμερο περίπου παρακολουθούσε επιτοπίως την εξέλιξη των εργασιών.Επίσης έγινε η διάνοιξη του κεντρικού δρόμου και έγιναν κάποια τεχνικά έργα από την θέση Σκαφίδα Λάκκα μέχρι το χωριό. Ελπίζουμε σύντομα να συνεχιστούν τα έργα ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο που είναι όνειρο ζωής για το χωριό.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA