ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Aναβάλλεται η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2020

posted in: Uncategorised | 0

Aναβάλλεται η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2020 των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΧΩΡΙΤΩΝ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω εκτάκτων συνθηκών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΧΩΡΙΤΩΝ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1936 αποφάσισε την αναβολή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας έτους 2020 και των θεμάτων αυτής, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία του κορονοϊού, οι οποίες δεν επιτρέπουν να γίνουν με ασφαλή τρόπο γενικές συνελεύσεις ή άλλες διαδικασίες, που προϋποθέτουν μαζική προσέλευση.

Είμαστε πια στο τρίτο κύμα της πανδημίας με πολλαπλά κρούσματα , που καθιστά αδύνατη την κανονική διεξαγωγή Γ.Σ. κατά το Α’ Τρίμηνο του 2021, με φυσική παρουσία των μελών.

Για το λόγο αυτό η ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, με γνώμονα πάντα την προστασία της Υγείας και της ασφάλειας όλων μας.

Η πανδημία έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό επικοινωνίας και κυρίως ενημέρωσης ως προς τα πεπραγμένα, την διαχείριση εσόδων και εξόδων του Δ.Σ., την έκθεση ελέγχου της Ε.Ε. για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. για το έτος 2020, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μας για το 2021 και την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων, προβληματισμών. Σύντομα, με σχετική ανάρτηση, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα επαφής και πληροφόρησης, όπως την χρήση συστημάτων τηλεπικοινωνίας με τη συμμετοχή των μελών μας από απόσταση, που σε άλλες περιπτώσεις συλλογικών οργάνων λειτούργησαν με επιτυχία και φυσικά την έκδοση την εφημερίδα μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Διχωριτών